Hovmästare

OBS Angivna timmar är preliminära. Minimidebitering är fyra timmar per personal. Tiden inkluderar avfärd från vårt leveranskök till och med ankomst till vårt leveranskök efter avslutat arbetspass. OB-ersättning utfaller med 50 kr/timme: Vardagar mellan 20.00-24.00 samt lördagar mellan 16.00-24.00. OB-ersättning utfaller med 100 kr/ timme: Alla dagar mellan 24.00-07.00 samt sön- & heldagar. Där kommunala färdmedel saknas/är svårtillgängliga debiteras taxi alt. milersättning för egen bil. Detta gäller även inom tullarna vid sent arbete (efter 01.00).

Släng
Förkläde
Servislåda
Serveringsbricka

 

För bokning/mer information- maila info@carotte.se eller ring 08-655 11 22.