CATERING, EVENTSERVICE, BEMANNING, STÄD | STOCKHOLM, GÖTEBORG, JÖNKÖPING, MALMÖ

Om Carotte

CAROTTE GROUP ÄR EN KONCERN INRIKTAD PÅ MÖTEN, DÄR MÅLTIDEN OCH SERVICE AV HÖG KVALITÉ SÄTTER PRICKEN ÖVER I:ET. VI SKAPAR UNIKA UPPLEVELSER GENOM TRE SPECIALISERADE DOTTERBOLAG SOM, TILLSAMMANS ELLER ANSKILT, ERBJUDER BRANSCHLEDANDE TJÄNSTER FÖR FÖRETAG OCH PRIVATPERSONER.

CAROTTE GROUP | STOCKHOLM, GÖTEBORG, JÖNKÖPING, MALMÖ

Vi är Carotte Group

EN PRIVATÄGD FÖRETAGSHUB SOM UNDER ETT OCH SAMMA TAK TILLHANDAHÅLLER ALLT FÖR MÖTEN.

Oavsett om det handlar om Soft Facility Services, ett smakfullt event, bemanning till besöksnäringen eller att leverera förstklassig mat till både vardag och fest. Våra största drivkrafter är kvalitet, höjd, kreativitet och att hålla en servicenivå som vida överträffar dina förväntningar.

ISO

CAROTTE GROUP | STOCKHOLM, GÖTEBORG, JÖNKÖPING, MALMÖ

Carotte - en del av svensk möteshistoria

1982 startade Eva Josefsson La Carotte Catering, tidstypiska exklusiva rätter som terrine på piggvar och svenska smörgåsbord serverades fina familjer i Saltsjöbaden och direktionerna i Stockholmska bankpalats. Sedermera tog Caroline ”Line” Jobeus och Martin Jobeus över företaget på 90-talet, växte bolaget och flyttade till allt större kök för att efter millenieskiftet landa på Gärdet i Stockholm. Gradvis hade fokus skiftat mot företagskunder och större events. En fantastisk entreprenörsresa var ett faktum.

Christian Mertzig tog över som VD 2015, moderniserade Carotte och inledde en expansion genom starten av bland annat bemannings- och rekryteringsföretag och städföretag. Christian och hans bror Magnus Mertzig tog över ägandet av koncernen 2019. Idag är vi ett kvalitativt Soft Facility Services -företag med kontor i Stockholm, Göteborg, Jönköping & Malmö men arbetar med kunder i hela Sverige.

Sedan januari 2020 är samtliga företag inom Carotte kollektivanslutna.

CAROTTE STAFF | NATIONELL REKRYTERING & BEMANNING

Karriär på Carotte

Våra medarbetare är den viktigaste tillgången och investeringen inom Carotte. Här arbetar modiga, prestigelösa och handlingskraftiga människor som inte räds det nya och respekterar det gamla.

Vi ska bygga branschens främsta och mest kompetenta team av förebilder. Detta för att bättre kunna hjälpa fler kunder att skapa upplevelser som gör skillnad. Genom att rekrytera noggrant och individuellt utveckla all personal i tydliga interna processer är vi en arbetsgivare dit förebilder vill söka sig och stanna.

Samtliga rekryteringar inom Carotte hanteras av vårt rekryterings- och bemanningsbolag Carotte Staff. Här hittar du våra lediga jobb och kan ansöka spontant. Vi ser fram emot att få kontakt med dig!

STOCKHOLM, GÖTEBORG, JÖNKÖPING, MALMÖ

Arbetsplats

Med tanke på branschen är vi extra måna om att attrahera, rekrytera och värna om duktiga medarbetare. Självklart är samtliga bolag inom Carotte kollektivanslutna.

Vi arbetar kontinuerligt med att skapa en modern och attraktiv arbetsplats. En arbetsplats med goda arbetsförhållanden, utvecklingsmöjligheter och mångsidig arbetskraft när det gäller etnisk bakgrund, kultur, kön och ålder. Där vi accepterar och tar vara på skillnader för att kunna skapa en kreativ, effektivt och lönsam verksamhet. Men också en arbetsplats där vi har det roligt.

CAROTTE GROUP | STOCKHOLM, GÖTEBORG, JÖNKÖPING, MALMÖ

Vår syn på miljö & hållbarhet

Vår syn på hållbarhet är enkel. Vi vill värna om våra resurser, varför vår verksamhets hållbarhetsfokus framförallt ligger på vår personal och maten. Det är på dessa två områden vi anser vårt avtryck är som störst och vi tror vi kan göra mest skillnad att göra saker på rätt sätt. Även om vår syn är enkel så är praktiken inte lika okomplicerad.

Upplevelsebranschen vi jobbar i med catering, fest/event och bemanning har en hög personalomsättning och det finns utmaningar i hela matförsörjningskedjan som innefattar både råvaruproduktion, transport och matsvinn. Vi är medvetna om att vi säkert kan göra mer men att vi ändå har kommit en bit på vägen och vill vara transparenta med det vi gör idag.

Bland andra åtaganden så är djurvälfärd är en viktig del av vårt hållbarhetsarbete och vi har därför valt att arbeta med European Chicken Commitment (ECC). Samtliga kriterier kommer att vara uppfyllda till år 2026 och vårt åtagande gäller all kyckling vi köper in. Vi kommer årligen att rapportera om våra framsteg. Utöver ECC:s kriterier kommer dessutom minst 20% av kycklingarna att ha haft tillgång till utevistelse.

CAROTTE GROUP | STOCKHOLM, GÖTEBORG, JÖNKÖPING, MALMÖ

Miljöpolicy för en god & hållbar framtid

Det är vår ambition att tänka långsiktigt i alla steg från inköp av råvara till färdig måltid på olika evenemang och vad som händer sedan med eventuella matrester. Det innebär bland anant:

  • Våra fordon kör 100% på eldrift
  • Vi gör biobränsle av vårt avfall
  • Vi räddar måltider som blir över i våra egna svinnkylar
  • 2026 kommer vi ha uppfyllt alla kriterier för European Chicken Commitment (ECC)
  • Vi köper närodlat och ekologiskt när det är möjligt
  • Vi köper endast MSC-märkt fisk
  • Vi erbjuder alltid vegetariska alternativ
  • Samtliga bolag inom Carotte är kollektivanslutna