EVENTSERVICE

Logistik & Deltagar- hantering

EN UPPLEVELSE BESTÅR AV HUNDRA INGREDIENSER.
VI PÅ CAROTTE ÄR GARANT FÖR DEM ALLA. DIN GÄST ÄR VÅR GÄST.

Ingen enskild detalj får äventyra helheten. Därför har vi en särskild förkärlek för service i alla led. Upplevelsen startar redan när gästen får sin inbjudan. Den skapar förväntningar och lockar till anmälningar. Därefter ska all logistik fungera med bekräftelser, logistik, påminnelser, matavvikelser och värdskapet vid ankomst och under eventet.
Vi arbetar med digitala lösningar för att möta era gästers behov och snabbt kunna svara på frågor kring eventet.

Genom deltagarhanteringen ”lär vi känna gästen” och kan i förväg anpassa innehållet utifrån gästernas förväntningar och smaker.
Vi hjälper er med hela eventet eller delar av eventet. Vi delar gärna med oss!

Tillbaka till Eventservice