FÖR CAROTTES ANSTÄLLDA

Visselblåsarfunktion

CAROTTES VISSELBLÅSARFUNKTION SYFTAR TILL ATT SKAPA EN TRYGG ARBETSMILJÖ OCH UPPMÄRKSAMMA OM DET SKER OEGENTLIGHETER ELLER MISSFÖRHÅLLANDEN PÅ ARBETSPLATSEN. FUNKTIONEN ÄR HELT ANONYM OCH EN VISSELBLÅSARE ÄR SKYDDAD ENLIGT LAG.

Visselblåsarrapportering