PERSONAL I SVERIGE

Carotte Academy

SOM MEDARBETARE PÅ CAROTTE FÅR DU VERKTYGEN FÖR ATT KUNNA ARBETA HOS VÅRA KUNDER OCH SOM KUND FÅR DU EN TRYGGHET I ATT ALL PERSONAL ÄR UTBILDAD, KVALITETSSÄKRAD OCH BESITTER EFTERFRÅGAD KOMPETENS. I VÅR GEDIGNA REKRYTERINGSPROCESS HAR VI ETT STEG KALLAT CAROTTE ACADEMY DÄR VI UTBILDAR VÅRA BLIVANDE MEDARBETARE I KORREKT SERVERINGSTEKNIK OCH UTMÄRKT GÄSTBEMÖTANDE. VI ERBJUDER ÄVEN VIDAREUTBILDNINGAR FÖR VÅRA MEDARBETARE MED SYFTET ATT SKAPA MERVÄRDE OCH VÄRDEFULL SPETSKOMPETENS.

Steg 1 / Intervju- processen

Första steget i rekryteringsprocessen är en noggrann selektering av kandidater med rätt kompetens. Efter detta hålls telefonintervjuer som följs av en fysisk intervju på plats. Går kandidaten efter detta vidare till nästa steg sker en referenstagning innan en inbjudan till Carotte Academy erhålls.

Steg 2 / Carotte Academy

Siste steget i vår rekryteringsprocess är Carotte Academy där våra blivande medarbetare utbildas i b.la. serveringsteknik, gästbemötande och företagsvärderingar. Detta utgör en stabil grund för dig som medarbetare och en pålitlig kvalitetssäkring för dig som kund.

Steg 3 / Vidare- utbildningar

Carotte erbjuder utöver Carotte Academy vidareutbildningar för att skapa bredare kunskap hos våra medarbetare och kunna tillgodose våra kunders behov i form av specifik spetskompetens.

Tillbaka till Staff