Intäkter minst lika viktigt som sänkta kostnader – därför föreslår Carotte bland annat slopad förmånsbeskattning

DEN RÅDANDE CORONAKRISEN HAR FÖRSATT RESTAURANG- OCH CATERINGBRANSCHEN I ETT AKUT LÄGE. ÅTGÄRDER MÅSTE TILL FÖR ATT MINSKA BRANSCHENS KOSTNADER – MEN ÄVEN ÖKA DESS INTÄKTER, BLAND ANNAT GENOM SLOPAD FÖRMÅNSBESKATTNING. FÖRETAGSGRUPPEN CAROTTE MED VERKSAMHET INOM MÖTEN, CATERING OCH SERVICE STÄLLER SIG BAKOM INITIATIVET ”TILLSAMMANS UR KRISEN” MEN VILL TILLSAMMANS MED FLERA AV SINA LEVERANTÖRER LÄGGA TILL YTTERLIGARE ETT PERSPEKTIV – ”MED SMAK FÖR NÄRLAGAT”.

Nyligen presenterade rörelsen “Tillsammans ur krisen”, bestående av ett flertal aktörer i restaurangbranschen, två förslag på åtgärder för att rädda branschen under coronakrisen. För att få med hela ledet – från lantbrukaren och mat- och vinleverantören till den enskilda krögaren – vill Carotte tillsammans med flera av sina leverantörer lägga till perspektivet ”Med smak för närlagat”. Tillsammans vänder de sig till beslutsfattarna för att föreslå ytterligare åtgärder för att catering- och restaurangbranschen ska överleva på sikt.

”OLIKA ÅTGÄRDER KRÄVS FÖR OLIKA VERKSAMHETER”

branschkollegorna presenterar i vissa fall absolut är nödvändigt för överlevnaden. Men hon poängterar att det även bör vara möjligt att stänga ner delar av bolag. Exempelvis har Carotte Catering behövt stänga ner hela sin verksamhet på Konserthuset i Stockholm, men säljer fortfarande många färdiglagade matkassar. Dessa verksamheter bedrivs idag inom ramen för samma bolag. Därför behövs olika typer av stöd till olika verksamheter.

Ett annat viktigt perspektiv är att ta hänsyn till småskaliga leverantörer som har svårt att överleva i dessa tider. Carotte, liksom många andra i restaurangbranschen idag, arbetar så mycket som möjligt med råvaror och mat som är närodlat, närproducerat och närlagat – och här spelar dessa småskaliga leverantörer en avgörande roll.

SLOPA FÖRMÅNSBESKATTNINGEN

En konkret åtgärd som Carotte föreslår är att förmånsbeskattningen på färdiglagad mat bör slopas, detta för att styra företag mot att köpa mat till sina anställda – något som inte bara gynnar catering- och restaurangbranschen, utan hela ledet ned till lantbrukarna och livsmedelsproducenterna.

– Det är extremt viktigt att vi får rätt krispaket från staten för att minska våra kostnader. Där har våra branschkollegor kommit med strålande förslag, men krispaketen behöver också riktas mot att styra köpbeteenden, säger Malin Graffman och fortsätter:

– Det är viktigt att förstå att det inte bara är slutprodukten som når kunderna som påverkas av uteblivna restaurangbesök – utan hela ledet. Går vi alla in i en lockdown finns inte våra leverantörer kvar när vi sedan ska öppna upp.

Slopad förmånsbeskattning skulle förutom att bidra till ökad konsumtion av produkter från restaurang- och cateringbranschen, även underlätta för företag att hjälpa anställda som befinner sig i isolering. Carotte har till exempel tagit fram en matkasse för en arbetsvecka som kan levereras hem till personal som arbetar hemifrån eller till arbetsplatser för de som behöver vara på plats.

– Ytterligare en fördel är att vi slipper oklarheten kring huruvida vår fantastiska vårdpersonal ska förmånsbeskattas för all mat som levererats till sjukhusen idag, säger Malin Graffman.

INTÄKTER MINST LIKA VIKTIGT SOM SÄNKTA KOSTNADER

Malin Graffman menar att det bästa branschen kan göra nu är att hitta attraktiva corona-anpassade produkter så försäljningen ökar, samt hjälper människor att stanna i hemmet.

– Då kan vi lätta på permitteringar och låta staten behålla pengarna för att använda dem där de behövs mest just nu, exempelvis i vården. Vårt mål är att så snabbt som möjligt bidra genom att avsluta ytterligare permitteringar, säger hon och avslutar;

– Sammanfattningsvis behöver vi få bättre förutsättningar för ökade intäkter, det är så vi överlever på lång sikt. De finns så många imponerande entreprenörer i vår bransch, med rätt förutsättningar kan vi anpassa oss till rådande situation och ta oss igenom det här, tillsammans.

UNDERTECKNAT

Malin Graffman, VD Carotte Catering

Christian Mertzig, Koncernchef & Ägare Carotte Group

Mikael Salenstedt, VD & Koncernchef Nordward

Alan Koliji, VD FarmyAb (microgreens Stockholm)

Robert Petersson, Rostmästare ZiiiP Sverige AB

Mali Ishtewi VD Flexijuice AB

KONTAKTA MALIN GRAFFMAN, VD CATROTTE CATERING AB:

malin@carotte.se

0733-83 23 81