Elfviks gård

Ett före detta spannmålsmagasin från 1880-talet. En festlokal med speciell karaktär och stämning.

Antal gäster vid sittande middag: 80 personer

Antal gäster vid mingel: 80 personer

Får man ta med egen alkohol: Ja

Finns möbler på plats: Ja

Finns porslin att tillgå: Nej

Öppettider: Fest med musik får pågå till kl 01.00.

Adress: Elfviks Uddväg 12