Carotte expanderar till Malmö

Satsningen Carotte Concierge, som formar framtidens Facility Services med service och kvalitet i första rummet, har fått en flygande start sedan lanseringen 2020. Genom ett antal större kunder tar nu Carotte klivet till Malmö i och med öppning av Carotte-koncernens tredje lokalkontor efter Stockholm och Göteborg.
– Våra kunder har vant sig vid den höga servicenivå som vi levererar i Stockholm och Göteborg, självklart ska de ha tillgång till samma kvalitet även i Malmö och södra Sverige, berättar Oscar Ohlsén, chef för Carotte Concierge.

Ett lokalkontor med service i fokus
Carotte Staff, det främsta företaget inom kvalitativ bemanning och rekrytering inriktad mot besöksnäringen och servicesektorn, blir första Carotte-företag att etablera sig i Malmö.

– Vår lokala organisation kommer ledas av ett erfaret och meriterat team. I samband med uppstarten startar även Carotte Academy för Malmö där vi ser fram emot att träffa och utbilda nya servicetalanger, säger Negin Hafizi, Leveranschef på Carotte Staff.

Carotte Academy gör skillnad för både individen och branchen
Grunden för serviceerbjudandet inom Carotte är den egna utbildningen, där personalen dels kvalitetssäkras, men även kompetenshöjs för att skräddarsy kundunika upplevelser. I dessa tider där branschen letar efter kompetens med ljus och lykta, samtidigt som många människor står utanför arbetsmarknaden, har Carotte en viktig roll att fylla.

Nöjda kunder som tillväxtmotor
Det är återigen starka kundrelationer och större ramavtal som möjliggör Carotte-gruppens höga expansionstakt.

– Vi är tacksamma för våra kunders förtroende och kommer göra allt för att förvalta det även i Malmö. Öresundsregionen och Skåne utgör ett växande område där efterfrågan är stor på kvalitativa möten, avslutar Oscar Ohlsén.